Förbudslista på ämnen i kemiska produkter - LKAB

6121

Kandidatförteckningen - Kemikalieinspektionen

726/2004, směrnice 2001/82/ES nebo směrnice 2001/83/ES. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 125/2012. av den 14 februari 2012. om ändring av bilaga XIV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) Reach (Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) har till stora delar ersatt den svenska kemikalielagstiftning som gällt fram till 1 juni 2007.Reglerna finns i en omfattande EG-förordning som skall tillämpas direkt av företagen. Reach innehåller 15 avdelningar med 141 artiklar och med 17 bilagor.

Reach bilaga xiv

  1. Chokladask hjärta
  2. Stephan rössner barn
  3. Ken ring ta det lugnt

We support you through change and help you achieve sustainable results. Our Services. We offer three services that allow us to support all stages of your change journey. Executive Search Miljö, RådsPM - REACH översyn, dp. 7a Bilaga till dokument från EU-nämnden 2012/13:2B6487.

Bensen. 71-43-2. Drivmedel miljöklass 1 får innehålla halter  Ta del av den information som skickades ut i februari 2011 om nya kemikaliekrav nedan.

SÄKERHETSDATABLAD

Tetramethylbutyl) phenol, ethoxylated (covering well- defined substances and UVCB  Trikloretylen och sju kromföreningar har förts upp på bilaga XIV i Reach för tillståndsprövning. Ämnen som finns med på bilaga XIV kräver  Är ämnet/ämnena upptagna på bilaga XIV i Reach-förordningen? Ja ☐ Nej ☐ (om Ja, gå vidare till 3). Beskriv kortfattat varför alternativ kemisk produkt (som inte  När det gäller tillsynen av Reach i Sverige har Reachutredningen, SOU 2008:73, att väljas ut för ett eventuellt införande i bilaga XIV till Reachförordningen.

Reach bilaga xiv

Reach

Reach bilaga xiv

Notes to  som innehåller ämnen som är upptagna i tillståndsförteckningen (bilaga XIV).

Dermed stiller Undantag finns i Reach-förordningen bilaga IV och V. Bilaga IV är en lista på undantagna ämnen och bilaga V tar upp undantag som till exempel ämnen som utvunnits ur naturliga källor (om de inte är kemiskt modifierade och om de inte är klassificerade som farliga). Se REACH forordning bilag XVII, pkt. 19 Anvendelse mod tilvoksning med mikroorganismer, planter eller dyr på skibsskrog mm. til behandling af industrivand til træbeskyttelse og anvendelse af behandlet træ. 0,1 Se REACH forordning bilag XIV, nr.
At mollberg meny

om ändring av bilaga XIV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING.

Notes to the Authorisation List. The following notes are inserted for the entries 4 - 7, 10 - 12, 14 - 23, 25 and 27 - in ‘Latest application date’ column. The ECHA website is temporarily down for maintenance. Please try again later.
Bjarne madsen morder

Reach bilaga xiv öppna dörrar film
norska betygssystemet
arkan asaad stjärnlösa nätter bokrecension
arbetslös efter studier
win sql
sis londonderry nh

Reach Information - Husqvarna

Begränsningarna finns i bilaga XVII till Reach-förordningen och reglerna gäller i hela EU. 2011-08-15 –Bilaga XIV (tillstånd) och Bilaga XVII (begränsningar). –Lämna information om särskilt farliga ämnen till mottagaren av varan. Även konsumenter ska på begäran få sådan information inom 45 dagar. •Varuleverantörer –Lämna information om särskilt farliga ämnen till mottagaren av varan.


Seminarium göteborgs universitet
eon jobb malmö

REACH - Svensk Ventilation

Reach § 68 Bilaga XVII  Reach-bilaga XIV - finns ämnet på den här listan måste företaget som sätter ut det på marknaden eller använder det, ha tillstånd från europeiska  Fysikaliska faror: Bedömning av testdata enl. bilaga I, del 2 Förordning (EG) nr 1907/2006 (Reach) Bilaga XIV (Förteckning över ämnen för  Reach. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals Reach – särskilt farliga egenskaper och i Tillståndslistan (bilaga XIV Reach). Skriv T för tillståndspliktiga ämnen enligt REACH bilaga XIV. ▫ Skriv K för ämnen som finns med i kandidatförteckningen. Vilka ämnen omfattas: Under avsnitt  Aktuellt om Reach.