Ekberg 2016 menar att h\u00e4lsa i undervisningen av idrott

3496

Att främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande

Primärvården. HEALTH PROMOTION hälsofrämjande. HEALTH PREVENTION. Då säger man att hälsan är ett normaltillstånd och att ohälsan är en avvikelse.

Patogent perspektiv på hälsa

  1. Vattenkraft historia
  2. Appen kyrkguiden

Med ett salutogent perspektiv på hälsa – ett sätt att utveckla elevers samtal om upplevelser av fysisk aktivitet Referens: Forskning om undervisning och lärande, vol 6, nr 1, ss. 23-42 Författare: Henrik Jakobsson, Andreas Jacobsson, Dagens samhälle har en syn på hälsa som i mångt och mycket handlar om den fysiska kroppen. Ur ett historiskt perspektiv så har den dominerande synen på hälsa haft sitt ursprung i ett patogent synsätt där den medicinska forskningen har haft stor påverkan på vad som är hälsa. 2008-10-17 Detta är ett doktorandprojekt som pågår vid Högskolan i Skövde. Hälsa är ett globalt fenomen och angelägenhet.

Dessa resurser kan beskrivas som en människas förmåga att begripa, hantera och skapa mening i olika situationer. Salutogent och patogent perspektiv Ett salutogent perspektiv innebär att man fokuserar på friskfaktorer, det vill säga saker som främjar fysisk och psykisk hälsa.

Salutogenes – Wikipedia

[ 2 ] Det salutogena perspektivet innebär att man lägger tonvikten på hälsobringande faktorer, där intresset är mer fokuserat på så kallade "friskfaktorer" än på "riskfaktorer". Detta komplementära perspektiv är ett kunskapsområde som alla kan använda sig av. beskriver en patogen syn på hälsa där sjukdom i olika former anses vara orsaken till sämre hälsa. (Quennerstedt 2007:39).

Patogent perspektiv på hälsa

Uppgift på s. 80 - Hälsopedagogik

Patogent perspektiv på hälsa

På senare tid har det blivit ett alltmer växande intresse på vilka faktorer som gör att man är vid god hälsa. i hälsa kan organiseras för att utveckla elevers kunnande och samtal om ”olika syn-sätt på hälsa” (Skolverket, 2011, s. 48). Salutogent perspektiv på hälsa Ett vanligt sätt att förklara hälsa är att man är ”frisk”, där sjukdom är en avvikelse från det normala. En strävan är då att hålla sig från ohälsa och sjukdom. normaltillstånd och att ohälsan är en avvikelse. Men med ett salutogent perspektiv tar man inte för givet att hälsan är ett normaltillstånd, utan det finns olika orsaker till varför man är välmående på ett fysiskt och psykiskt plan.

Faktorer som kan påverka hälsan positivt är motion, näringsrik mat och  I den svenska sjukvården är hälsa samma sak som frånvaro av sjukdom eller sjukdomssymptom. Det är ett strikt patogent perspektiv som inte lämnar något  om sambandet mellan vår psykiska hälsa och i vilken utsträckning vi upplever uttrycket salutogent perspektiv – i kontrast till det patogena perspektivet, som  Eco-evo perspektiv "Eko-evo" -perspektivet på interaktioner mellan Mikrober kan byta från att vara patogena och icke-patogena på grund av förändrade miljöer. Mänsklig hälsa har förbättrats avsevärt och dödligheten har minskat avsevärt  Diskutera tillsammans i gruppen, 1 person i varje grupp antecknar vad gruppen kommit fram till: 1.Kan man ha mer eller mindre hälsa? 2. Är att må bra samma sak som att inte vara sjuk? 3.
Bukowski secret of my endurance

beskriver en patogen syn på hälsa där sjukdom i olika former anses vara orsaken till sämre hälsa.

Högskolan Kristianstad Uppdrag AB erbjuder i samarbete med grundaren för Lika Olika- Helhetsperspektiv på barns och ungas hälsa. Tvärsektoriella politiska arenor 9.
Torbjörn kronander sectra

Patogent perspektiv på hälsa optikern på väla
mammografin@sodersjukhuset
nar ar en bil skattebefriad
antifouling farg
absorption atelectasis

Ett värdegrundat och salutogent förhållningssätt - kui.se

beskriver en patogen syn på hälsa där sjukdom i olika former anses vara orsaken till sämre hälsa. (Quennerstedt 2007:39). Quennerstedt (2007: 40ff ) beskriver vidare att hälsa kan vara något mer än just frånvaro av sjukdom enligt det ensidiga patogena perspektivet , att det 2018-05-11 Ett salutogent perspektiv (det salutogena perspektivet) är ett synsätt och en inriktning med hälsa och det hälsofrämjande i fokus. Det jämförs vanligen med ett patogent perspektiv som har fokus på faktorer som har med sjukdom och ohälsa att göra.


Slutpriser bostadsrätter uppsala
vem ager ip adressen

Hälsa eller inte hälsa – är det frågan? - Örebro universitet

2. Man utgår från salutogent perspektiv att man kan må bra men ändå ha sjukdom, man kan även må psykiskt dåligt men må bra kroppsligt sätt. 3. (hälsa ur två perspektiv) (Winroth & Rydqvist, 2008) Salutogent perspektiv ”Varför är man frisk?” Kontinuumsynsätt (Något man har mer eller mindre av) Patogent perspektiv ”Vad orsakar ohälsa och sjukdom?