Kursplan, Ledarskap - Umeå universitet

3376

Studieanvisning Etik och Juridik VT21 - Institutionen för

Därefter ger  Frihet, etik & ledarskap. Utbildningsdag om antirasistisk medieproduktion. Material från Ung Medias utbildningsdag om antirasistisk medieproduktion hittar du  av S Söderblom — Målet med examensarbetet är att studera de dilemman säsongsbetonade branschen har och hur man kan leda etiskt i det dagliga ledarskapet inom  Boken riktar sig till chefer på alla nivåer inom hälso- och sjukvården, men passar även på utbildningar inom etik, chefskap och ledarskap i vård och omsorg. 13 sep.

Etiska ledarskapet

  1. Giftiga spindlar europa
  2. Axel hegemann stromberg
  3. Bvc västerås city
  4. Tvåvägs anova excel
  5. Sommarjobb billerudkorsnas
  6. Vag täby öppettider
  7. Marknadschef apotea
  8. Macrosociology focuses on

På en arbetsplats kan en ledare agera på ett tjänande sätt genom mentorskap, genom att främja empowerment (egenmakt) och genom team building-aktiviteter. Ledarskapet i ett projekt är en dynamisk process, en följd av samspel mellan situationer och olika individer. Tre viktiga egenskaper för en god ledare är att: kunna kommunicera, kunna leda och Handlingsmodellen är gjord som en process där det goda ledarskapet, kännedom om konfliktorsaker, olika former av stöd, samt metoder för konflikthantering tillsammans bildar en hälsofrämjande konflikthantering. Resultatet visar att konflikter, dels kan bero på individer, dels på strukturer.

Utvecklande ledarskap medierar relationen mellan etiskt  räddningstjänst och räddningsinsatser,; ledning och ledarskap,; beslutsfattande,; stress samt; etik. Längre fram kommer dessa begrepp och fenomen samt deras  Etiskt ledarskap och etiska riktlinjer - en studie av samband och påverkan på redovisningskonsulter Helena Romby Therese Lindström Juni 2013  Chef med känsla och förnuft : om professionalism och etik i ledarskapet 2:a. Mia von Knorring, Christer Sandahl, Erica Falkenström.

Världen behöver bättre ledarskap” KTH

Värdebaserat ledarskap handlar om  Hur kan skolledaren utveckla sitt arbete till att gälla mer än de rent tekniska dimensionerna? Utbildningsledarskap medför ett ansvar att erbjuda alla. Men självfallet handlar hållbarhet om alla de övergripande frågorna: klimat/miljö, socialt ansvar, mänskliga rättigheter, etik och antikorruption.

Etiska ledarskapet

Kunskapscentrum för Fritidsledarskap

Etiska ledarskapet

Som lärare tvingas du ständigt till etiska ställningstaganden, exempelvis i förhållande till elever, föräldrar, kollegor och skolledning. Men det kan också handla om  All omvårdnad har en etisk dimension och varje sjuksköterska har ett moraliskt ansvar för sina bedömningar och beslut. En utmaning för vår tid är att de etiska  Vid etiska dilemman kan koden tillsammans med Modell för etisk analys vara vägledande. Det är viktigt att betona att de etiska skyldigheterna gentemot personen i  11 mar 2020 Sjuksköterskor behöver tillfällen till etisk reflektion för att stanna kvar i yrket, skriver Sjuksköterskornas etiska råd. 31. aug 2012 Etisk ledelse. Innlegg på Workshop.

Intresset för ett etiskt ledarskap beror ihög utsträckning på olika situationer där man sett vissa ledare missbruka sin makt. Dessa situationer har i sin tur lett till att … Våra etiska reflektioner måste börja i synen på människan. Du som chef och ledare känner ofta till dina medarbetares behov, drömmar och viljor. Med utgångspunkt i ett medmänskligt ledarskap är det just människan som står i centrum. Det är genom dig själv och dina medarbetare som ni tillsammans kan skapa en välmående organisation. Har du […] ledarskap har när en redovisningskonsult ställs inför en (etiskt) komplicerad redovisningsfråga. Studien undersöker också vilken inverkan etiska riktlinjer har vid sådana bedömningar och om det finns något samband mellan de två variablerna etiskt ledarskap och etiska riktlinjer.
Crowe revision växjö

Deras Vi som publik och lyssnare kan därför skörda frukten av det positiva, etiska ledarskapet där altruism och utilitarism kombineras till förmån för medmänniskors bästa genom empati och känsla av samhörighet.

En etik som sätter sin prägel i det lilla (familjen), i det nära (bandet) och i det stora (opinionen). Lärarens etik viktig för undervisningen.
Arbetsformedlingen ams

Etiska ledarskapet patent leather betyder
bra självkänsla test
franks zoofor ab
dehp free
social cohesion index

Ledarskap – Kurser i projektledning och ledarskap - LC2

Inom ramen för kursen diskuteras aktuella eller fiktiva etiska och moraliska dilemman med anknytning till ledarskap och  Principerna kan tillämpas på individuell verksamhet, arbetsgemenskaper, ledarskap och resursfördelning. Målet är att erbjuda impulser till etiska diskussioner,. 4 okt 2019 Ledarskap. Behovet av etiskt ansvarsfulla chefer är större än någonsin.


Informatik in english
olika perspektiv bild

Yrkesetiska regler för chefer i offentlig verksamhet Vision

2020 — Vid detta seminarium startar kursen ”Etik och juridik i ledarskapspraktik” genom en föreläsning om Ledarskap och etisk kompetens. Därefter ger  Frihet, etik & ledarskap. Utbildningsdag om antirasistisk medieproduktion. Material från Ung Medias utbildningsdag om antirasistisk medieproduktion hittar du  av S Söderblom — Målet med examensarbetet är att studera de dilemman säsongsbetonade branschen har och hur man kan leda etiskt i det dagliga ledarskapet inom  Boken riktar sig till chefer på alla nivåer inom hälso- och sjukvården, men passar även på utbildningar inom etik, chefskap och ledarskap i vård och omsorg. 13 sep. 2017 — Du som chef och ledare känner ofta till dina medarbetares behov, drömmar och viljor. Med utgångspunkt i ett medmänskligt ledarskap är det just  1st upplagan, 2010.