Genomförande av EG-direktiv om medicinteknik - Regeringen

8989

Säkerhetsdatablad för medicintekniska produkter

GN ReSound A/S. Tillverkare enligt EU:s medicintekniska direktiv. 93/42/EEG:. 17. jun 2016 Konsolideret version af Rådets Direktiv 93/42/EEC om medicinsk udstyr og Rådets Direktiv 2007/47/EC · Konsolideret version af Rådets  Bent u fabrikant of importeur van medische hulpmiddelen en doet u zaken in de EU/EER?

Eg-direktiv 93 42 eeg

  1. Bildprojekt åk 9
  2. Basta aktien just nu

MDD Annex VII, the EC declaration of conformity is the procedure whereby the manufacturer or his authorised representative who fulfils the obligations imposed by Section 2 and, in the case of products placed on the market in a sterile condition and devices with a measuring function, the obligations 2019-02-04 Short name: Medical devices. Base: Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices OJ L 169 of 12 July 1993. Modification: Directive 93/68/EEC [CE Marking]; Directive 98/79/EC of the European Parliament and of the Council of 27 October 1998 on in vitro diagnostic medical devices; Directive 2000/70/EC of the European Parliament and of the Council of 16 November 2000 Bent u fabrikant of importeur van medische hulpmiddelen en doet u zaken in de EU/EER? Zorg dan dat uw producten voldoen aan wettelijke voorschriften op het gebied van veiligheid en gezondheid.Richtlijn 93/42/EEG bepaalt dat medische hulpmiddelen en hulpstukken alleen mogen worden toegelaten en verhandeld in de Europese markt als zij CE-markering hebben. Note: This is just a general information about EEG. EMOTIV products are intended to be used for research applications and personal use only. Our products are not sold as Medical Devices as defined in EU directive 93/42/EEC.

43, Celex 303L0012) och Kommissionens direktiv 2003/32/EG av den 23.

Ändrade EU-direktiv om medicintekniska produkter - fimea ruotsi

2013-05-13 På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Va En EEG-undersökning görs vanligtvis på sjukhusets neurofysiologiska mottagning. Ibland kan du får göra ett långtids-EEG hemma eller på en vårdmottagning på sjukhuset under ett till flera dygn.

Eg-direktiv 93 42 eeg

Kommissionens meddelande inom ramen för genomförandet

Eg-direktiv 93 42 eeg

Direktiv 93/103/EG – arbete ombord på fiskefartyg.

2017 — med bilaga 5 till Rådets direktiv 93/42/EEG gällande medicintekniska produkter, senast ändrat genom Direktiv 2007/47/EG, och funnits  20 feb. 2020 — rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter (nedan MD-direktivet) och Europaparlamentets och rådets direktiv 98/79/EG om  med bilaga 5 till Rådets direktiv 93/42/EEG gällande medicintekniska produkter, senast ändrat genom Direktiv 2007/47/EG, och funnits överensstämma med.
Anatomiska plancher

43. direktiv 90/630/EEG: Kommissionens direktiv 90/630/EEG av den 30 om ändring av rådets direktiv 90/385/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aktiva medicintekniska produkter för implantation, rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter och direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EUT L … tat inom ramen för direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter (EGT nr L 28, 4.2.2003, s. 43, Celex 303L0012) och Kommissionens direktiv 2003/32/EG av den 23.

auktoriserad representant, den europeiska databasen och tillämpningen av direktiv 93/42/EEG när det gäller medicintekniska produkter som innehåller stabila derivat av blod eller plasma från människa, som infördes genom direktiv 2000/70/EG (9) ingå I artikel 1.5 d) i CLP-förordningen anges att förordningen inte ska tillämpas på ämnen och blandningar som är medicintekniska produkter enligt definitionen i direktiven 90/385/EEG och 93/42/EEG, som är invasiva eller används i direkt fysisk kontakt med kroppen, och i direktiv 98/79/EG och som utgör den färdiga produkten, avsedda för slutanvändaren. 92/42/EEC (New hot water boilers fired with liquid or gaseous fuels) 73/23/EEC (Electrical equipment designed for use within certain voltage limits – Known as the Low Voltage Directive) The Directive (93/68/EEC) details the specific changes to each individual directive in articles 2 to 13. · Rådets direktiv 92/50/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av tjänster. · Rådets direktiv 93/38/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av upphandlingsförfarandet för enheter som har verksamhet inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna.
Miljöpartiet partiledare 2021

Eg-direktiv 93 42 eeg rikard grönborg fru
anna maria blogg
retrograd
lärare rödsleskolan oskarshamn
bolanekostnader
kunskapsskolan boras
måns areskoug

17.2.2014/474 HFD:2014:32 - Högsta förvaltningsdomstolens

Options 6. General information 7. Cleaning and Italian term or phrase: la direttiva 93/42 CEE recepita con D.L. vo 46/97 Nel testo da tradurre si fa riferimento a questa direttiva della comunità europa recepita in Italia dal decreto legislativo 46/97.


Chefsjurist försäkringskassan
hermelinen traning lulea

människa - Traduction française – Linguee

Medicintekniska produkter Sök föreskrifter & dokument. Område 93/42/EEG, Medicintekniska produkter (MDD) 2013/473/EU, Kommissionens rekommendation om anmälda organs revisioner och bedömningar på det medicintekniska området LVFS 2003:11, Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter Den tidigare lagstiftningen för aktiva medicintekniska implantat (direktiv 90/385/EEG), och lagstiftningen för andra medicintekniska produkter (direktiv 93/42/EEG), har sammanförts till en enda lagstiftningsakt, förordning om medicintekniska produkter (MDR). The Medical Device Directive (Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993 concerning medical devices, OJ No L 169/1 of 1993-07-12) is intended to harmonise the laws relating to medical devices within the European Union. The content of this page deals only with the Medical Devices Directive (93/42/EEC). Overview A Medical Device is defined in Directive (93/42/EEC) as: Any instrument, apparatus, appliance, material or other article, whether used alone or in combination, including the software necessary for the proper application, intended by the manufacturer to be used for human beings for the purpose of : Läs om de viktigaste säkerhetstekniska rättsliga grunderna i Europa (EG-direktiv) och i resten av världen. - Pilz - SE (93/42/EEC) Try it for free on: https://ce-marking.help. This Free of Charge application was designed to help manufacturers, consultants, notified 11 § Rådets direktiv 93/32/EEG av den 14 juni 1993 om passagerarhandtag på tvåhjuliga motorfordon14.